NEO TRADING
Innowacyjnie w przemyśle
 

Firma Neo Trading powstała w wyniku zapotrzebowania rynku na specjalistyczne urządzenia, umożliwiające osiągnięcie oszczędności w zakresie zużycia środków chłodząco-smarujących.

Ważne jest, aby zapewnić właściwe parametry cieczy chłodząco-smarujących, które umożliwią optymalne warunki pracy maszyn/obrabiarek CNC oraz maszyn i urządzeń wykorzystujących w procesie technologicznym mieszanki emulsyjne. Jak wynika z praktyki ciecz chłodząco-smarująca jest narażona na działanie różnych zanieczyszczeń, takich jak woda z olejem wyciekającym z uszczelek, cząstki rdzy, kurzu i smaru itp. Należy pamiętać, że olej i smar odkładają się jako rodzaj membrany na powierzchni emulsji, uniemożliwiając dostęp tlenu. Zanieszczyszczona emulsja bez wystarczającej ilości tlenu ulegnie rozkładowi, co nie jest bez znaczenia dla kondycji maszyn oraz środowiska i zdrowia ludzi.

Dlatego oferujemy Państwu specjalistyczne urządzenia, które pozwolą zapewnić właściwe stężenie emulsji oraz usunać nadmiar zanieszczyszczeń z maszyn. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zdbaj o swoje maszyny, o środowisko naturalne oraz o zdrowie swoich pracowników.

Copyright © 2017 NEO TRADING